Co budu potřebovat

Veškeré podrobnosti o tom, co budete potřebovat, jsou uvedeny v Příručce pro vedoucí kurzu, kterou si můžete stáhnout zdarma s dalšími materiály, jakmile se zaregistrujete, zadáte údaje o vedoucím kurzu a příslušná sekce vám bude zpřístupněna.

V sekci Jak začít? jste se již seznámili s kroky, které je třeba učinit. Vedle organizačních záležitostí je ke kurzu potřeba:

  • předem prostudovat materiály pro vedoucí (Příručka pro vedoucí, scénáře jednotlivých setkání)
  • pokud se členové týmu neúčastnili kurzu v minulosti, absolvovat s nimi jedno informativní a výcvikové setkání
  • zajistit dostatek materiálů pro účastníky (Příručka pro účastníky, doplňkové materiály)
  • zajistit technické vybavení (flipchart, fixy, rekvizity)
  • zajistit přípravu jídla na začátek každého setkání a občerstvení v jeho průběhu
  • zajistit administrativu (kontakt s účastníky, pozvánky, výběr poplatků apod.)
  • dohodnout vystoupení dostatečného počtu lidí s autentickými osobními příběhy (od členů týmu, řečníků, absolventů předchozích běhů, případně od účastníků samotných)

Můžete si také koupit knihu Restored lives (Obnovené životy - v angličtině), která je vynikajícím podpůrným materiálem ke kurzu, neboť všechna témata probíraná na kurzu dále rozvádí do hlubších podrobností.