O kurzu

Nabízíme vám možnost Začít znovu. Nabízíme pomoc a podporu, kterou potřebujete, a také praktické nástroje, abyste úspěšně překonali rozpad vašeho vztahu a rozvod. V bezpečném prostředí, kde vás nikdo nebude kritizovat, se setkáte s dalšími lidmi, kteří jsou ve stejné situaci. Budete s nimi moci diskutovat, klást otázky a hledat odpovědi na otázky, které jsou pro vás důležité.

Kurz Začít znovu za již více než 20 let své existence pomohl tisícům lidí vyrovnat se s rozpadem vztahu. Byl vyvinut skupinou rozvedených ve spolupráci s mnoha různými profesionály: soudci, advokáty, odborníky na mezilidskou komunikaci, odborníky na rodinný život, mediačními poradci a spoustou dalších lidí s mnoha praktickými zkušenostmi. Od jara 2015 běží kurzy i v České republice.

Lidé, kteří kurz vedou nebo pomáhají při jeho pořádání, sami prošli rozpadem vztahu a rozvodem. Chtějí pomoci dalším lidem vyrovnat se s důsledky, které rozpad vztahu přináší.

Ačkoliv kurz Začít znovu byl vytvořen v církvi, je určen všem lidem, které téma kurzu zajímá. Na jejich přesvědčení či vyznání nezáleží.