Praktické otázky

Ukončení dlouhodobého vztahu s sebou přináší mnoho nepříjemných praktických problémů. Mohou to být otázky kolem dělení majetku, rozhodování o svěření dětí, nutnost stěhování, změny práce. Všudypřítomný stres se může projevit na zdravotním stavu, a to jak tělesném, tak duševním. Člověk procházející tímto obdobím má ztíženou schopnost jednat racionálně a komunikovat s okolím, zejména s bývalým partnerem. Někdy se z nepříjemností pokouší uniknout do nového vztahu.

Kurz Začít znovu nenahrazuje odbornou lékařskou ani právní pomoc, přesto je na něm možné získat mnoho nástrojů k řešení praktických otázek. O tématech kurzu jednak hovoří řečníci na přednáškách, jednak diskutují účastníci mezi sebou. Z autentických osobních příběhů zjistíte, jak se s problémy vyrovnávali mnozí jiní, kteří také prošli rozpadem partnerského vztahu.

Právě vzájemné předávání zkušeností a diskuse pomáhají ke zvládnutí krizových situací. Absolvování kurzu může zvýšit vaše sebevědomí a dodat vám jistotu při rozhodování o zásadních krocích, takže můžete rychleji směřovat k uzdravení z rozchodu.