Prohlášení a copyright

Obsah kurzu

Svolení k použití textů, souvisejících zdrojových kódů, dokumentů, loga, obrázků, videí, audia a dalšího obsahu tohoto webu není automatické. Žádná část obsahu webu nesmí být reprodukována nebo přenášena žádným způsobem ani žádnými prostředky ať už mechanickými nebo elektronickými, včetně kopírování, nebo libovolnými systémy na ukládání dat bez předchozího písemného svolení kurzu Restored lives (Recovery from Divorce and Separation Course), www.restoredlives.org u anglické verze kurzu a KMS - české kanceláře kurzů Alfa u české verze kurzu.
Nikdo z výše uvedených neuděluje žádné osobě ani organizaci právo kopírovat nebo podstatným způsobem zahrnout jakýkoliv materiál do svého materiálu, ať už existujícímu ve fyzické, elektronické nebo jakékoliv jiné formě bez předchozího písemného souhlasu vedoucího kanceláře kurzu Restored lives v HTB (Holy Trinity Brompton) v Londýně, Spojené království.

Informace pro uživatele webu

Materiál na těchto stránkách může být změněn, smazán, nebo aktualizován. Kurz Začít znovu může materiály zlepšovat a/nebo měnit způsobem popsaným na tomto webu kdykoliv bez předchozího upozornění.

Odkazy

Některé odkazy uvedené na tomto webu odkazují na jiné weby. Odkazy na stránky třetích stran nejsou spravovány kurzem Začít znovu. Neneseme zodpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme, ani za jejich funkčnost. Kurz Začít znovu poskytuje tyto odkazy, aby uživatelům pomohl, uvedení odkazu neznamená, že tyto stránky doporučujeme.
Kurz Začít znovu nedoporučuje ani neschvaluje obsah webu jakékoliv třetí strany, neručí ani nenese žádné závazky za žádný z nich (včetně zodpovědnosti vyplývající z jakéhokoliv obvinění, včetně toho, že web jakékoliv třetí strany porušuje zákon, práva jakékoliv osoby či subjektu).

Ochrana dat

Kurz Začít znovu nikdy nebude sdílet vaši emailovou adresu nebo jakákoliv jiná osobní data, uvedená na tomto webu, se třetí stranou bez vašeho písemného svolení.

Zřeknutí se odpovědnosti

Kurz Začít znovu věnoval přiměřenou péči tvorbě a prezentaci informací, které jsou na tomto webu k dispozici. Kurz Začít znovu nenese odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí v obsahu tohoto webu včetně jakékoliv třetí strany, včetně, ale nejen typogragických chyb, nepřesností, zastaralých informací nebo nefunkčních odkazů. Kurz Začít znovu neposkytuje žádné záruky a nepřijímá žádné stížnosti týkající se jakéhokoliv obsahu tohoto webu (včetně, ale nejen, co se týče kvality, přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti jakéhokoliv obsahu a jeho konkrétního použití); nebo obsahu jakéhokoliv webu (třetí strany), na který odkazujeme nebo kam vede odkaz z tohoto webu. Tento web a všechny na něm uvedené informace se poskytují "tak jak jsou" bez záruky jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé. Kurz Začít znovu se výslovně zříká zodpovědnosti za chyby nebo opomenutí v informacích na tomto webu uvedených.

Pozor:
  1. Pokud navštěvujete terapeuta nebo berete léky předepsané vaším ošetřujícím lékařem, projednejte s ním prosím svou účast na kurzu. Obsah kurzu otevírá obtížná témata, která vznikají po rozchodu nebo rozvodu, a může být pro Vás náročný.
  2. Ačkoliv většina lidí považuje prostředí diskusní skupinky za pomoc a podporu, nemusí to vyhovovat každému. Máte-li jakékoliv obavy, kontaktujte prosím administrátora nebo vedoucího kurzu.
Použitá média

Veškerá multimédia použitá na tomto webu byla vytvořena kurzem Začít znovu a v HTB, kromě fotografie na úvodní stránce, která pochází z veřejně dostupného zdroje.